Thứ hai, Ngày 09/12/2019
GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN					GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 / 7 /2019 của Bộ Y tế)

 GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH			GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7 /2019 của Bộ Y tế)

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH					GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 / 7 /2019 của Bộ Y tế)

Thông tin thuốc ngày 02/01/2019: Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế Thông tin thuốc ngày 02/01/2019: Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

  • GIÁ THỦ THUẬT
  • GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
  • GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
  • GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
  • UỐNG NƯỚC NHỨ NGUỒN
  • BẢNG PHÂN TRỰC LỄ QUỐC KHÁNH MÙNG 2/9/2019 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VỊ XUYÊN
  • Thông tin thuốc ngày 17/01/2019: Thông tin thuốc mới Kevindol
  • Thông tin thuốc ngày 02/01/2019: Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế


Copyright © 2019. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên

Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Điên thoại: 02193.826.200, Fax: 02193.826.200