Thứ ba, Ngày 01/12/2020
Thông tin thuốc ngày 23/07/2020: Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc gửi thông báo các trường hợp  ADR. Thông tin thuốc ngày 23/07/2020: Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc gửi thông báo các trường hợp ADR.

Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc gửi thông báo các trường hợp ADR.

Thông tin thuốc ngày 16/07/2020: Khuyến cáo về các cặp tương tác thuốc có thể gặp trên lâm sàng dựa vào danh mục thuốc đang sử dụng tại bệnh viện đa khoa Vị Xuyên. Thông tin thuốc ngày 16/07/2020: Khuyến cáo về các cặp tương tác thuốc có thể gặp trên lâm sàng dựa vào danh mục thuốc đang sử dụng tại bệnh viện đa khoa Vị Xuyên.

Khuyến cáo về các cặp tương tác thuốc có thể gặp trên lâm sàng dựa vào danh mục thuốc đang sử dụng tại bệnh viện đa khoa Vị Xuyên.

Thông tin thuốc ngày 15/06/2020: Thông tin thuốc mới Độc hoạt tang ký sinh Bidiphar, Kim tiền thảo, Thấp khớp nam dược. Thông tin thuốc ngày 15/06/2020: Thông tin thuốc mới Độc hoạt tang ký sinh Bidiphar, Kim tiền thảo, Thấp khớp nam dược.

Thông tin thuốc mới Độc hoạt tang ký sinh Bidiphar, Kim tiền thảo, Thấp khớp nam dược.

Thông tin thuốc ngày 09/06/2020: Thông tin thuốc mới Saferon 500mcg, Mezaterol 20, Disomic 50mg, Thuốc cam tùng lộc. Thông tin thuốc ngày 09/06/2020: Thông tin thuốc mới Saferon 500mcg, Mezaterol 20, Disomic 50mg, Thuốc cam tùng lộc.

Thông tin thuốc mới Saferon 500mcg, Mezaterol 20, Disomic 50mg, Thuốc cam tùng lộc.

Thông tin thuốc ngày 13/05/2020: Thông tin thuốc y học cổ truyền dùng trong điều trị nội trú và ngoại trú. Thông tin thuốc ngày 13/05/2020: Thông tin thuốc y học cổ truyền dùng trong điều trị nội trú và ngoại trú.

Thông tin thuốc y học cổ truyền dùng trong điều trị nội trú và ngoại trú.

  • Thông tin thuốc ngày 23/07/2020: Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc gửi thông báo các trường hợp ADR.
  • Thông tin thuốc ngày 16/07/2020: Khuyến cáo về các cặp tương tác thuốc có thể gặp trên lâm sàng dựa vào danh mục thuốc đang sử dụng tại bệnh viện đa khoa Vị Xuyên.
  • Thông tin thuốc ngày 15/06/2020: Thông tin thuốc mới Độc hoạt tang ký sinh Bidiphar, Kim tiền thảo, Thấp khớp nam dược.
  • Thông tin thuốc ngày 09/06/2020: Thông tin thuốc mới Saferon 500mcg, Mezaterol 20, Disomic 50mg, Thuốc cam tùng lộc.
  • Thông tin thuốc ngày 09/06/2020: Thông tin thuốc mới Pimenem, Tiafo 1g.
  • Thông tin thuốc ngày 21/05/2020: Thông tin thuốc mới Ati Glucinol.
  • Thông tin thuốc ngày 15/05/2020: Thông tin thuốc có tác dụng trợ gan.
  • Thông tin thuốc ngày 13/05/2020: Thông tin thuốc y học cổ truyền dùng trong điều trị nội trú và ngoại trú.


Copyright © 2019. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên

Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Điên thoại: 02193.826.200, Fax: 02193.826.200