Thứ bảy, Ngày 06/03/2021
Bệnh viện đa khoa vị xuyên tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BYT, ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện Bệnh viện đa khoa vị xuyên tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BYT, ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện

Bệnh viện đa khoa vị xuyên tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BYT, ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện

Thông tin thuốc ngày 27/10/2020: Thông báo của trung tâm DI&ADR Quốc gia về các trường hợp ADR mà trung tâm đã nhận được Thông tin thuốc ngày 27/10/2020: Thông báo của trung tâm DI&ADR Quốc gia về các trường hợp ADR mà trung tâm đã nhận được

Thông báo của trung tâm DI&ADR Quốc gia về các trường hợp ADR mà trung tâm đã nhận được

Thông tin thuốc ngày 17/09/2020: Thông báo của trung tâm DI&ADR Quốc gia về các trường hợp ADR mà trung tâm đã nhận được Thông tin thuốc ngày 17/09/2020: Thông báo của trung tâm DI&ADR Quốc gia về các trường hợp ADR mà trung tâm đã nhận được

Thông báo của trung tâm DI&ADR Quốc gia về các trường hợp ADR mà trung tâm đã nhận được

Thông tin thuốc ngày 25/08/2020: Thông tin thuốc mới Ticarlinat 1,6g, Negacef 750mg, Negacef  1,5g. Thông tin thuốc ngày 25/08/2020: Thông tin thuốc mới Ticarlinat 1,6g, Negacef 750mg, Negacef 1,5g.

Thông tin thuốc mới Ticarlinat 1,6g, Negacef 750mg, Negacef 1,5g.

Thông tin thuốc ngày 24/08/2020: Thông tin thuốc mới Piperacilin/Tazobactam, tam thất Putaleng. Thông tin thuốc ngày 24/08/2020: Thông tin thuốc mới Piperacilin/Tazobactam, tam thất Putaleng.

Thông tin thuốc mới Piperacilin/Tazobactam, tam thất Putaleng.

  • Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2020
  • Bệnh viện đa khoa vị xuyên tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BYT, ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
  • Thông tin thuốc ngày 04/11/2020: Thông tin thuốc mới Nerusyn 3g.
  • Thông tin thuốc ngày 27/10/2020: Thông báo của trung tâm DI&ADR Quốc gia về các trường hợp ADR mà trung tâm đã nhận được
  • Thông tin thuốc ngày 17/09/2020: Thông báo của trung tâm DI&ADR Quốc gia về các trường hợp ADR mà trung tâm đã nhận được
  • Thông tin thuốc ngày 25/08/2020: Thông tin thuốc mới Ticarlinat 1,6g, Negacef 750mg, Negacef 1,5g.
  • Thông tin thuốc ngày 24/08/2020: Thông tin thuốc mới Piperacilin/Tazobactam, tam thất Putaleng.
  • Thông tin thuốc ngày 06/08/2020: Thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.


Copyright © 2019. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên

Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Điên thoại: 02193.826.200, Fax: 02193.826.200