Phòng tổ chức - hành chính

  Đinh Văn Dậu
  Email: vandau@gmail.com
  Số điện thoại: 0912606318
  Chức vụ: LAI XE
  Đặng Văn Đông
  Email: vandong@gmail.com
  Số điện thoại:
  Chức vụ: BẢO VỆ
Nguyễn Tuyết Minh
Email: tuyetminhvixuyen@gmail.com
Số điện thoại: 0973211283 & 0911211
Chức vụ: KỸ SƯ CNTT
     
   
  Đào Thị Thuận
  Email: daothuan72@gmail.com
  Số điện thoại: 0915212748
  Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG
   

 

Giờ làm việc

Thứ 2 - thứ 6

Sáng: 07h00 - 11h30.

Chiều: 13h30 - 17h00.

 

vnpt i-office

Website Phin bản cũ

Mail Box

Website các đơn vị y tế
Thư viện ảnh

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn