Ban giám đốc

1.    Ông: Tạ Tiến Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện. Điện thoại: 0979707711

- Trực tiếp chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động công tác của Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Sở Y tế về kết quả hoạt động của Bệnh viện.

- Chủ trì tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước . Là chủ tài khoản của Bệnh viện.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

          + Công tác Tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ và viên chức

          + Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

          + Công tác bồi dưỡng, đào tạo, nghiên cứu khoa học;

          + Công tác quản lý tài chính, kế toán và giải quyết các chế độ chính sách

          + Công tác xây dựng cơ bản.

          + Công tác chế độ chính sách cho người làm việc.

          + Công tác Đảng vụ.

          + Công tác An ninh- Quốc phòng.

          + Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.

          + Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

          + Phụ trách trang thông tin điện tử (Website: bvdkvixuyen.org.vn), trang Fanpage, Facebook Bệnh viện.

- Chủ tịch: Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng kỉ luật; Hội đồng lương và các chế độ của CCVC; Hội đồng nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện; Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; Hội đồng chuyên môn A10 của Huyện. Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp và thực hiện 5S;

- Tham gia: Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện; Hội đồng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của huyện.

- Chủ trì, tham gia hội chẩn trực tuyến hệ thống Telehealth chuyên ngành hệ Ngoại Sản.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và tham gia công tác điều trị các khoa/phòng sau:

          + Công tác phòng cháy chữa cháy.

          + Công tác Quản lý chất thải Y tế.

          + Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

          + Công tác hỗ trợ xã khó khăn được Huyện phân công phụ trách

          + Phòng Tổ chức - Hành chính.

          + Phòng Tài chính kế toán.

          + Khoa Ngoại tổng hợp.

          + Khoa Phụ Sản.

          + Liên Khoa Mắt -TMH-RHM.

          + Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

          + Khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức.

          + Phòng khám Bạch Ngọc

- Tham gia sinh hoạt tại: Phòng Tổ chức - Hành chính.

2.    Ông: Lục Nguyễn Hữu, Phó Giám đốc Bệnh viện. Điện thoại: 0919581568

- Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công làm Phó Giám đốc Thường trực. Là Người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin của Bệnh viện cho báo chí và cơ quan có liên quan. Được chủ tài khoản ủy quyền ký các chứng từ quyết toán của đơn vị và lĩnh vực phân công phụ trách.

- Phụ trách các lĩnh vực sau:

          + Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện; trực tiếp phụ trách tổ điều trị A10. Phụ trách công tác chuyên môn của bệnh viện và quản lý chứng chỉ hành nghề; tham gia hội đồng chuyên môn A10;

          + Phụ trách công tác Dược, vật tư y tế của Bệnh viện và các trạm y tế xã.

          + Phụ trách thanh quyết toán và phối hợp trong công tác KCB BHYT với cơ quan BHXH.

          + Chỉ đạo, giám sát thực hiện các chế độ chính sách cho người bệnh.

          + Công tác phòng, chống dịch bệnh.

          + Công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

          + Công tác công nghệ thông tin.

          + Công tác cấp cứu lưu động, ngoại viện.

          + Công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816.

          + Công tác Bảo hộ lao động và Vệ sinh An toàn lao động.

          + Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe.

          + Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

          + Công tác xã hội của Bệnh viện.

          + Công tác đoàn thể của bệnh viện (phụ trách công đoàn, chi đoàn thanh niên, chi hội chữ thâp đỏ)

- Tham gia: Hội đồng Thi đua khen thưởng, nâng bậc lương và các chế độ của CCVC; Hội đồng nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện; Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; Hội đồng chuyên môn A10 của Huyện. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Bệnh viện Xanh- Sạch- Đẹp và 5S;

- Chủ trì, tham gia hội chẩn trực tuyến hệ thống Telehealth chuyên ngành hệ Nội- Nhi- Hồi sức cấp cứu.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và tham gia công tác điều trị các khoa, phòng sau:

          + Khoa Nội tổng hợp.

          + Khoa Lão học.

          + Khoa Hồi sức cấp cứu.

          + Khoa Nhi.

          + Khoa Dinh dưỡng.

          + Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế.

          + Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh.

          + Khoa Khám bệnh.

          + Khoa Truyền Nhiễm

          + Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

          + Phòng Kế hoạch tổng hợp.

          + Phòng điều dưỡng và hội đồng điều dưỡng.

- Tham gia giao ban với các đơn vị y tế trong huyện khi được phân công. Ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Tham gia điều trị và sinh hoạt tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Giờ làm việc

Thứ 2 - thứ 6

Sáng: 07h00 - 11h30.

Chiều: 13h30 - 17h00.

 

vnpt i-office

Website Phin bản cũ

Mail Box

Website các đơn vị y tế
Thư viện ảnh

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn