Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Hô hấp


Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12; Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-BYT, ngày 05/6/2014 của Bộ Y tế ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Hô hấp; Căn cứ các tài liệu của Nhà xuất bản Y học; Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-SYT, ngày 10/11/2017 của Sở Y tế Hà Giang Quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên thuộc Sở Y

Tải về       


Các bài đã đăng

Xem thêm

Giờ làm việc

Thứ 2 - thứ 6

Sáng: 07h00 - 11h30.

Chiều: 13h30 - 17h00.

 

vnpt i-office

Website Phin bản cũ

Mail Box

Website các đơn vị y tế
Thư viện ảnh

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn