Thông báo về việc chỉ định xét nghiệm Test nhanh Covid - 19 đối với người vào Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên