BẢNG PHÂN TRỰC LỄ QUỐC KHÁNH MÙNG 2/9/2019 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VỊ XUYÊN