Thứ sáu, Ngày 09/12/2022
Đinh Văn Dậu
Đinh Văn Dậu
Email: vandau@gmail.com
Số điện thoại: 0912606318
Chức vụ: LAI XE
Đặng Văn Đông
Đặng Văn Đông
Email: vandong@gmail.com
Số điện thoại:
Chức vụ: BẢO VỆ
Nguyễn Tuyết Minh
Nguyễn Tuyết Minh
Email: tuyetminhvixuyen@gmail.com
Số điện thoại: 0973211283 & 0911211
Chức vụ: KỸ SƯ CNTT
Đỗ Thị Huyền
Đỗ Thị Huyền
Email: dohuyen@gmail.com
Số điện thoại:
Chức vụ: Y SỸ
Đào Thị Thuận
Đào Thị Thuận
Email: daothuan72@gmail.com
Số điện thoại: 0915212748
Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG


Copyright © 2019. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên

Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Điên thoại: 02193.826.200, Fax: 02193.826.200