Thứ sáu, Ngày 09/12/2022
Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Thu Hiền
Email: thuhien@gmail.com
Số điện thoại:
Chức vụ: ĐIỀU DƯỠNG
Bùi Văn Toán
Bùi Văn Toán
Email: buitoan@gmail.com
Số điện thoại:
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Giang
Vũ Văn Giang
Email: bvgiangvu75@gmail.com
Số điện thoại: 0915473624
Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC


Copyright © 2019. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên

Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Điên thoại: 02193.826.200, Fax: 02193.826.200