Thứ ba, Ngày 31/01/2023

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Đăng ngày: 30/01/2023 - Nguyễn Văn Quang

 
 
         
Bài giới thiệu về khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên
 
 
 
 
 
 
 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đa khoa Vị Xuyên được thành lập theo Quyết định số 246 - QĐ/SYT ngày 13/2/2012.được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện  đến nay khoa KSNK đã dần đi vào hoạt động có hiệu quả ...
Nhân lực:
Khoa hiện có 07 người trong đó:
 02 cử nhân ĐD;
04 ĐDV trung học;
 1. Y sỹ đa khoa hiện đang theo học đại học y thái bình.
Cán bộ viên chức của khoa đã được đào tạo qua các lớp tập huần về KSNK có chứng chỉ
Trang thiết bị của khoa:
Khoa KSNK đã được đầu tư nhiều trang thiết bị mới hiện đại hơn trước rất nhiều như: 
Máy hấp ướt tiệt khuẩn 300 lít,
Máy trưng cất nước cất đạt tiêu chuẩn
2 máy giặt công nghiệp
1 khu nhà xử lý chất thải
Nhiệm vụ  cụ thể như sau:
 • Tổ chức thực hiện công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn(KSNK) của bệnh viện.
 • Cắt và làm bông gạc cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của các khoa trong bệnh viện.
 • Khử khuẩn, tiệt khuẩn toàn bộ dụng cụ y tế đảm bảo vô khuẩn.
 • Giặt và làm sạch đồ vải cho toàn bệnh viện.
 • Đảm bảo trang bị các phương tiện, phòng hộ cá nhân cho cán bộ đầy đủ khi làm việc.
 • Hàng năm phối hợp với phòng điều dưỡng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức về KSNK cho mọi thành viên trong bệnh viện
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác KSNK. Đôn đốc các khoa phòng thực hiện, tuân thủ các quy trình, quy định KSNK.
 • Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định.
*. Mỗi cán bộ viên chức trong khoa đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tổ chức Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng cơ quan thực hiện tốt Nội quy, Quy chế của cơ quan, đơn vị; Thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”,  gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” và chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn.
Chủ động đề xuất giải quyết công việc trong phạm vi công tác được giao, đảm bảo, kịp thời, chính xác, đúng chế độ chính sách do nhà nước quy định
*. Trong nội dung công tác của mình thường xuyên phối hợp với các khoa, phòng trong bệnh viện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
*. Thường xuyên tu dượng rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, thẳng thắn trung thực, có ý thức xây dựng cơ quan, luôn học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị, hiểu biết xã hội.
Nhằm gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tạo sự thuận lợi trong việc theo dõi chỉ đạo quản lý của Ban giám đốc, sự phối hợp giữa các khoa, phòng có liên quan để giải quyết công việc có hiệu quả.
 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.
 • Các hoạt động của khoa luôn làm theo đúng quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Thường xuyên sắp xếp các phòng làm việc của khoa liên hoàn, hợp lý đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn.
 • Nghiên cứu xây dựng các quy trình kỹ thuật Bệnh viện về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế. Thực hiện tẩy uế, giặt, làm sạch, khử khuẩn đồ vải, dụng cụ theo đúng quy định, đạt tiêu chuẩn.
 • Phối hợp với các khoa phòng có liên quan tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình, kỹ thuật Bệnh viện và thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất.
 • Giám sát công tác chuyên môn của khoa. Khử khuẩn, tiệt khuẩn đảm bảo an toàn phục vụ công tác chuyên môn. Theo dõi việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định của Bộ Y tế.
 • Tổ chức tuyên truyền vệ sinh chung để phòng chống một số bệnh thông thường trong bệnh viện.
 • Nghiên cứu, tự đánh giá chấm điểm bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện phần C4.
 • Thường xuyên cặp nhặt kiến thức mới về lĩnh vực Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và tham mưu cho Ban giám đốc hướng dẫn cho toàn thể nhân viên y tế thực hiện tốt các quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt về y đức, nội quy, quy chế của cơ quan cũng như của khoa phòng đề ra.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.
 • Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện
- Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường khoa phòng, cơ quan bệnh viện xanh, sạch, đẹp …
 • Kiểm tra, bảo quản các loại máy móc, trang thiết bị của khoa. Nồi hấp, tủ sấy, máy giặt, các thiết bị điện ... Kiểm tra an toàn trước khi vận hành tránh xảy ra sai sót,  nguy hiểm trong quá trình vận hành.
Từ khi thành lập đến nay khoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
 
 
                                                                                            
 

 • Các tin cùng chuyên mục:


Copyright © 2019. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên

Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Điên thoại: 02193.826.200, Fax: 02193.826.200